Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior de specialitate tehnica (ingineria) transporturilor si examen sef statie;

-b) absolventi ai invatamantului superior si  examen sef statie.

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani vechime minima in specialitate;

-b) 4 ani vechime minima in specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA , care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Diploma de licenta, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.