Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren, sef tren, IDM, cu autorizare in functia acar sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt;

- Să fie “APT” din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I., original si copie;

- Certificat nastere, original si copie;

- Adeverinta sau certificat absolvire curs calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren, sef tren sau IDM original si copie, sau declaratie;

- Autorizare in functia acar;

-Avizele medical si psihologic(eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

- Cazier judiciar, original si copie;

- Carte de munca, original si copie conform cu originalul;

- Adeverintă dupa 01.01.2011 / Raport per salariat - ITM   (continuare a cartii de munca)

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515