Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva-automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul si din afara S.N.T.F.C CFR Calatori SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

- Varsta minima de 21 ani

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii original si copie conform cu originalul;

-certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate , profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

-autorizare in functia de mecanic ajutor;

- adeverinta privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;

- aviz medical si psihologic SC / policlinica CFR Iasi

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706