Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare acar, revizor ace, şef manevră, conductor tren, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de acar sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;
-Diploma de studii, original şi copie;
-Certificat calificare „acar, revizor ace, şef manevră, conductor tren, şef tren sau IDM”, original şi copie;
-Autorizaţia în funcţia de acar, original şi copie sau declaraţie conf. cond. minime;
- Aviz medical și psihologic pentru funcția de acar;
-C.I. sau B.I., originalul şi copie;
-Certificat naştere original şi copie;
-Certificat căsătorie original şi copie;
-Curriculum Vitae.

 

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro.