Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren(1), sef tren, IDM, cu autorizare in functia acar sau declaratie(2).

(1) Pentru programele de calificare efectuate dupa 2012;

(2) Prin „declaratie” se intelege declaratia pe proprie raspundere a candidatului din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care concureaza pentru ocuparea unui post aferent functiilor ce necesita autorizare in functie, prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului admis la concurs, pana la incheierea CIM, pe cheltuiala proprie, sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

 

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

- Candidații din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt;

- sa fie “APT” din punct de vedere medical si psihologic SC.

 

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-Acte de studii, original si copie;

-C.I., original si copie;

-Certificat nastere, original si copie;

-Adeverinta sau certificat absolvire curs calificare acar/ revizor ace / sef manevra/ conductor tren(1)/ sef tren / IDM original si copie, sau declaratie;

-Autorizare in functia acar;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT ), original si copie;

- Cazier judiciar, original si copie;

- Carte de munca, original si copie conform cu originalul;

- Adeverintă dupa 01.01.2011 / Raport per salariat - ITM   (continuare a cartii de munca)

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515