Conditii minime de pregatire

- Absolvenți ai învățământului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

 

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii original și copie conform cu originalul;

Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj 

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro angela.a.muresan@cfrcalatori.ro