Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrați în funcția de casier CF sp sau

4 ani efectiv lucrați în funcția de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Autorizația în funcția casier CF original și copie conform cu originalul;

- Cazier judiciar, original și copie conform cu originalul;

- adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro