Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat;

- Cunoştinţe operare PC;

- Bune abilităţi de comunicare;

- Limba engleză prezintă avantaj.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime minimă în funcţia de casier cf I.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la examen, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de bacalaureat, original şi copie;

- Certificat calificare în funcţia de casier cf, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în munca, respectiv în funcţia de casier cf I;

- Recomandare de la locul de muncă;

- C.I. sau B.I. , original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr. 2A, telefon 0731990437.