Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie;

-b) absolventi ai programului de recalificare de specialitate operator (calatori)

-c) absolventi ai invatamantului superior tehnic

-d) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii cf)

-d) 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri, statii, revizii

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii si de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.