Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai cursului de calificare conductor tren/ șef manevră/ șef tren/ IDM, cu autorizare în funcția conductor tren.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA,  care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire din anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Certificatul de calificare conductor tren/ șef manevră/ șef tren/ IDM, original și copie;

-Autorizare în exercitarea funcției de conductor tren original și copie;

-C.I. original și copie;

-Aviz medical și aviz psihologic pentru funcția de conductor tren;

-Cazier judiciar.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galați, str. Domnească nr. 51.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galați telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.