Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare revizor tehnic  vagoane, cu autorizare in functia de revizor tehnic vagoane sau  declaratie.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunţ.

-“APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Certificat de calificare revizor tehnic vagoane, in original si copie;

-Autorizare in functia de revizor tehnic vagoane, original si copie sau declaratie;

-Adeverinţă privind vechimea în specialitate;

-Aviz „APT” medical si psihologic pentru functia de revizor tehnic vagoane;

-C.I. sau B.I., original si  copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de  la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timişoara, bd. Republicii, nr. 18B. Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO,

telefon CFR   124548,

mobil    0731990437,

e-mail   daniela.dragoi@ cfrcalatori.ro