Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate – specializarea drept.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime în specialitate în unitati feroviare

Conditii admitere la concurs

Salariati din unitati feroviare care îndeplinesc integral conditiile minime de pregătire si vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola, original si copie;

- Adeverinta de vechime în specialitate;

-  CI, original și copie;

- Curriculum Vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs (bibliografia) si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Resurse Umane Formare Profesionala si Salarizare  din cadrul Centralului SNTFC„CFR Călători” SA telefon CFR 122749