Conditii minime de pregatire

-Absolventi ai invatamantului liceal economic cu diploma de bacalaureat

sau

-Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si ai invatamantului postliceal economic

sau

-Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si ai curs de specializare in profil economic

Vechime minima in specialitate

2 ani vechime in functia de contabil

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de bacalaureat, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Adeverinta de vechime;

- Certificate/diplome, etc., ce atesta specializarea in profilul economic.

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515