Conditii minime de pregatire

Absolvent ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs,

-Diploma de studii, original si copie,

- Diploma curs calificare, original si copie,

- B.I. sau C.I. original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526