Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati in functia de casier CF sp

sau

- 4 ani efectiv lucrati in functia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs,

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul,

-  Diploma curs calificare, original si copie conform cu originalul,

- C.I. original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/134526