Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului superior

Vechime minima in specialitate

- 7 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C.„CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs avizata de conducerea SNTFC.„CFR Calatori” SA;

- Diploma de studii in original si copie conform cu originalul;

- Copii ale altor diplome si cerificate care atesta pregatirea profesionala specifica;

- C.I. original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Curriculum Vitae;

- O declaratie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002 actualizata, referitoare la incompatibilitatile auditorilor publici intern;

- O lucrare in domeniul auditului public intern;

- Doua scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la  Serviciul Audit Public Intern din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA telefon 254805

sau

email apostol.catalin@cfrcalatori.ro