Conditii minime de pregatire

Absolvent ai învățământului superior și curs de pregătire de 4 săptămâni cu atestat pentru rol de instructor de aplicație, specific sistemelor de emitere electronică a legitimațiilor de călătorie gestionate.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani vechime în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Salariații din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511.