Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de şef tren sau declaratie;

- Bune abilităţi de comunicare;

- Limba engleză prezintă avantaj.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea în funcţia de sef tren, absolvenţii cursului şef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuţii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;
-Diploma de studii, original şi copie;
-Certificat calificare „şef tren sau IDM”, original şi copie;
-Autorizaţia în funcţia de şef tren şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie sau declaraţie conf. cond. minime;
-Cazier Judiciar;
-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă, respectiv în funcţia de conductor tren, şef tren;
-C.I. sau B.I., originalul şi copie;
-Certificat naştere original şi copie;
-Certificat căsătorie original şi copie;
-Curriculum Vitae.

 

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd.Republicii, nr.18B, telefon 0731990437.