Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) Absolventi ai invatamantului superior economic

Vechime minima in specialitate

-a) Vechimea in functia de inginer 7 ani

-b) Vechime în funcții specifice MC 8 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Diploma de studii original si copie
- B.I. sau C.I. original si copie
- Adeverinta vechime in specialitate

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511