Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie;

-b) curs de calificare/ recalificare de specialitate operator (calatori)

-c) absolventi ai invatamantului superior;

-d) absolventi ai invatamantului liceal (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau al invatamantului profesional

Vechime minima in specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii CF)

-d) 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri, locomotive/ automotoare, statii cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de licenta original si copie;

- Diploma de liceu original si copie;

- Diploma curs specialitate

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Diploma curs specialitate

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511