Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala  sau scoala profesionala.

- Muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire din anunt.

- Vârsta minima de 21 ani împliniți.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diploma de  studii original şi copie;

- Certificat de calificare original şi copie;

- Alte diplome de studii si certificate de calificare detinute original si copie;

- C.I. original si copie;

- Cazier judiciar.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.