Vechime minima in specialitate

-3 ani mecanic locomotivă-automotor I și/sau mecanic locomotivă-automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotivă-automotor I și/sau mecanici locomotivă- automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor funcții din cadrul SNTFC CFR Calatori SA și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității   sau,

- mecanici de locomotivă automotor I și/sau mecanici locomotivă automotor II cu o vechime în conducerea trenurilor de călători sau de marfă de minimum 3 ani, care nu posedă autorizație pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor  din parcul subunității

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de vechime în specialitate din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diplomă de studii  original și copie;

- Certificat de calificare profesională  mecanic locomotivă-automotor, original și copie;

- Permis de mecanic de locomotivă original și copie;

- Certificat complementar pentru mecanic de locomotivă, original și copie;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- CI original și copie;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro