Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane.

Conditii admitere la concurs

- salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

- “APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

-cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare pentru meseria in care solicita angajare, original si copie;

- adeverinta vechime in munca;

- aviz „APT” medical si psihologic;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515