Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant sau absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electronic electrotehnic.

Vechime minima in specialitate

- 9 ani (din care minim 2 ani in functia: sef serviciu/sef revizie/sef depou/sef revizie adjunct/sef depou adjunct/sef sectie reparatii SCRL).

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs avizata de Director SRTFC;

- Diploma de studii, original si copie;

- Adeverinta din care sa reiasa vechimea in specialitate;

- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.