Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si autorizatie la rolul operator turnus - imtk.

Vechime minima in specialitate

- 6 ani (efectiv lucrati) vechime in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma bacalaureat, original si copie;

-Adeverinta de vechime;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Dovada autorizare la rolul operator turnus – imtk;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515