Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

 

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, si din afara SNTFC “CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Actul de studii original si copie;

- permis european (permis mecanic de locomotiva) sau dovada absolvirii examenului penrtru obtinerea permisului european;

- copie certificat complementar armonizat din care sa reiasa ca este autorizat sa efectueze manevra si sa conduca LE, LDH si DA clasice.

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- C.I. original si copie conform cu originalul;

- Cazier judiciar;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.