Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

pentru sectorul electric

-b) absolventi ai scolii de maistri (profil electric, electromecanic, electronic)

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani revizor tehnic vagoane si/sau maistru

-b) 4 ani electrician/ electronist in activitatea de vagoane si/sau maistru in activitatea de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat calificare original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526