Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională,

- Muncitori calificaţi prin învăţământ liceal profil tehnic, învăţământ postliceal profil tehnic,

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţi din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Certificat naştere original şi copie;

-Certificat căsătorie original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd.Republicii, nr.18B, telefon 0731990437.