Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat,

- Bune abilităţi de comunicare,

- Cunoştinţe operare PC.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la examen, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de bacalaureat, original şi copie;

- Recomandare de la locul de muncă;

- C.I. sau B.I., original si copie;

- Adeverinţă vechime în muncă;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii nr.18B,telefon 0731990437.