Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională;

- Muncitori calificaţi prin învăţământul liceal profil tehnic, învăţământ posticeal profil tehnic;

- Constituie un avantaj absolvirea unui curs de calificare Electronist sau Electrician.

Vechime minima in specialitate

- Nu necesită vechime minimă în specialitate;

- Vechimea în activitatea de reparaţii vagoane constituie un avantaj.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi avut desfacere disciplinară a CIM.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare în meseria pentru care solicită angajare, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-Carnet de muncă, original şi copie;

-Adeverinţă privind vechimea în muncă după 01.01.2011;

-C.I. sau B.I. original şi copie;

-Cazier judiciar;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii nr.18B,telefon 0731990437.