Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

6 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte că îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate

- CV

- CI – original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C.„CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749