Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC

sau

- 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de  participare la concurs;

- Diploma de studii,  original si copie;

- Diploma de calificare, original si copie;

- Adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526