Conditii minime de pregatire

  •  absolventi ai invatamantului  superior  de specialitate

Vechime minima in specialitate

  • 6 ani

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

  • Cerere de participare la concurs;
  •  Diploma de studii original si copie;
  •  B.I. sau C.I. original si copie;
  •  Certificat  de nastere,    original  si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

  • Serviciul  RU din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511.