Conditii minime de pregatire

  • absolventi ai invatamantului  superior  de specialitate

Vechime minima in specialitate

  •   6 ani

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

  •   Cerere de participare la concurs.
  •   Diploma de studii original si copie
  •   B.I. sau C.I. original si copie.
  •   Certificat  de nastere, original  si copie
  •   Adeverinta de vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

  • Serviciul  RU din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511.