Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate;

- Bune abilităţi de comunicare;

- Cunoştinţe operare PC.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime minimă în specialitate

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

- Diploma de licenţă studii superioare, original şi copie;

- Adeverință privind vechimea în specialitate;

- C.I. sau B.I., original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro