Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai cursului  de perfecţionare “Fochist” şi autorizare ISCIR;

- Constituie un avantaj efectuarea cursului de perfecţionare „Fochist clasă C” cu autorizare ISCIR.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat perfecţionare „Fochist”, original şi copie;

-Autorizare ISCIR, pentru exercitarea ocupaţiei de fochist, original şi copie;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro.