Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul  SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- C.I., original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  R.U.O. din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515