Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal, cu diploma de bacalaureat si curs de specializare.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime în activitatea de RU

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat curs specializare original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I. original și copie;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706