Conditii minime de pregatire

-absolveniti ai invatamantului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.R.T.F.C. IAȘI care indeplinesc conditiile minime de pregatire  din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de licenta original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706