Conditii minime de pregatire

-Absolventi ai invatamantului superior si curs de pregatire de 4 saptamani cu atestat pentru rol de instructor de aplicatie specific sistemelor de emitere electronica a legitimatiilor de calatorie gestionate

Vechime minima in specialitate

- 5 ani vechime in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-  Cerere tip de participare la concurs;

-   B.I. sau C.I., original si copie;

- Diploma de studii, original si copie;

- Atestat pentru rolul de instructor de aplicatie specific sistemelor de emitere electronica a legitimatiilor de calatorie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine la momentul depunerii dosarului de participare, de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515