Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului superior de specialitate

- curs competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa si/sau persoane

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa  si/sau persoane, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/134509, 91/134511