Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal sau scoala profesionala în profil mecanic sau electrotehnic şi curs de calificare, cu autorizare în funcţia revizor tehnic vagoane sau declaratie. 

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat în activitatea de întreţinere şi reparaţii vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Curriculum vitae;

- Acte de studii in original și copie;

- BI sau CI, original și copie;

- autorizare de exercitare a functiei în original si copie sau declaratie;

- adeverinta sau carnet de munca din care sa reiasa vechimea in specialitate;

- aviz medical si psihologic “APT”.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la
Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj, Piata Avram Iancu nr.17.
Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj
telefon CFR 124552,
mobil 0731990509
e-mail
alina.pacurar@cfrcalatori.ro
liliana.gabor@cfrcalatori.ro