Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

-  Candidati din cadrul S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- C.I. original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706