Conditii minime de pregatire

- muncitori calificați prin programe de pregătire profesională sau școală profesională;

- muncitori calificați prin învățământ liceal profil tehnic, învățământ postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SN.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Certificat de casatorie, dupa caz;

-Diploma de studii, original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Carnet de munca, original si copie;

-Adeverinta continuarea cartii de munca dupa 01.01.2011 /  Raport per salariat – ITM;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj, Piata Avram Iancu nr.17

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro