Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC ”CFR Călători” SA, care indeplinesc conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- carnet de munca original si copie;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706