Conditii minime de pregatire

- absolvenţi ai invatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotivă/autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii, specificată în certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzătoare subunităţii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar din care:

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-automotor I şi II la remorcarea trenurilor de călători şi la manevră, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestaţia subunităţii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor directe de marfă şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii.

-  vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor de călători în cadrul OTF şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii din cadrul SNTFC

Conditii admitere la concurs

Candidatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA –SRTFC Constanța care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-Acte de studii original si copie;

-B.I. sau C.I. original si copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate;

-Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta, telefon C.F.R. 98/144505, mobil 0731990910.