Conditii minime de pregatire

- absolveniti ai invatamantului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara S.N.T.F.C CFR Calatori SA. care indeplinesc conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de licenta original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706