Conditii minime de pregatire

-muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala.

- muncitori calificati prin invatamantul liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din exteriorul S.N.T.F.C CFR Calatori SA care indeplinesc conditiile de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs ( de la sediul unitatii);

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

-adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate;

-carnet munca, copie conform cu originalul;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate,eliberata de catre medicul de familie cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului;

Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-adeverinta dupa 01.01.2011

-cazier judiciar;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706