Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului  superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SRTFC IASI - Revizia de Vagoane Bacau care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs ,pusa la dispozitie de unitate;

- diplomă de licenta, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- un dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Iași

telefon C.F.R. 96/ 124511

mobil 0731/990706