Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala (profil electric, electromecanic);

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic (profil electric, electromecanic).

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime in domeniul electric/electromecanic

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare original si copie;

- carnet de munca original si copie;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515